Қазіргі кезде Қазақстандағы білім беру жүйесі зайырлы құндылықтармен күшейтілмеген. Соның нәтижесінде, бізде мамандардың ғылыми ізденісін ығыстырушы білімсіз «азғындардың» тобыры қалыптасқан. Ғылым өле бастады, ал білім – ғылымнан алшақтап кетті. Еліміздің болашағы біздің қазіргі кезде қандай тұлға типін қалыптастыра алатынымызға тікелей байланысты. Заманымыздың тарихи талабы – ғаламдық ақпарат жинауға ашық және әлеммен келісімге келе алатын адамдардың басым болуында.
Ақпараттық қоғам ағартушыларының Манифесі,
Канат Нуров
Жанры: Манифес
Жылы: 2021
Форматы: электронды және жұмсақ қағаз
Тілі: қазақ, орыс
«[…] жинақталған өмірді, ғылыми және кәсіптік тәжірибені кейінгі ұрпаққа беруге бел буды.

Кітап жайында

Aspandau Publishing
Этот Манифест призывает сформировать новый личностный потенциал («человеческий капитал») Информационного общества путём развития в образовании: 1) Оперативного компонента познания с целью формирования в людях научного «критического мышления»; 2) Объективной системы ценностей для раскрытия в людях светской и при этом духовной морали всеобщих ценностей; 3) Общегражданской национальной идеи личностной открытости как исконной этнической основы для строительства национального государства с единой гражданской идентичностью и 4) Свободного правосознания как фундамента отстаивания каждой личностью прав человека на свою индивидуальность, самореализацию и собственность.

Автор туралы

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ
Алматы менеджмент мектебі жанындағы Алматы Жас менеджерлер мектебінің директоры(АММ),
ҚР экономика министрлігі жанындағы кәсіпкерлікті қолдау қорының экономика жөнінде кеңесшісі,
Ауылшаруашылығы министрлігі жанындағы "Агро" Қазақстан фермерлер қауымдастығы Бас директорының орынбасары.

Қазақстандағы «Делойт & Туш» халықаралық аудиторлық компаниясының менеджмент жөніндегі аға кеңесшісі,
«Алтеба» МПТ қаржы директоры (Алматытелеком), «Қазақтелеком» АҚ Вице-президент-Бас қаржы директоры,
"Казкоммерцбанк"АҚ Басқарушы директоры.

ЖОБАЛАР
1. Қазақстанның дәстүрлі құрылымын құқықтық және экономикалық жаңғырту. – Алматы: Ғылым, 1995 ж. - 201 б.
2. 2. «Ақпараттық қоғамдастық – 2030» Қазақстан Республикасының білім беру саласын дамыту саясаты. – Алматы: Vox populiI, 2010 ж., 207 б.
3. 3. ҚАЗАҚСТАН: ұлттық идея және дәстүр. – Алматы: Vox populi, 2011 ж., 460 б.
Кітаптан цитата:
Ақпараттық төңкеріс технологиялық дәрежеде ендігі жасалып та қойды. Футурологтар кең мағынасында «постиндустриалды» деп айдар тағып, көп әрі жиі айтып келген ақпараттық қоғам құрылысы жүріп жатыр. Егер қоғамда ақпараттық технологиялармен қатар, мәдениетті де соған сәйкес дамыта алатын болса, Қазақстан күрт алға кете алады. Ал бұл үшін білім беру жүйесінде ақпараттық қоғамның жаңа тұлғасы қалыптасуы керек.