Қазақстан Республикасында білім беруді дамыту саясаты "Аспандау"ғылым және білім беру қорының ғылыми талдау нәтижелеріне негізделеді. Бұл саясаттың миссиясы – білімге негізделген экономикасы бар жаңа ақпараттық қоғам құру арқылы ұлттық білім беру жүйесін құруға адамдарды шоғырландыру және шабыттандыру. Білім беруді одан әрі дамыту үшін жаңа құндылықтар мен бағдарларды белгілеуге, білім беру жүйесі деңгейінде де, оның жеке мекемелері деңгейінде де, соның ішінде НПО, БАҚ және отбасы деңгейінде де әр азамат үшін білім беру процесін басқару саласындағы іс-әрекетке басшылық жасауға арналған.
«Ақпараттық қоғам – 2030» білім беруді дамыту саясаты,
Қанат Нұров
Жанры: білім беру әдебиеті
Жылы: 2010
Мұқабасы: Қатты
Тілі: Орыс
"Ғылым сана пирамидасының шыңы ретінде алынған білімді білімберу саласына аударады, ал білім беру оның негізі ретінде ғылымға осы білімді сақтауға және дамытуға көмектеседі...".

Кітап туралы

Aspandau Publishing
ҚР Білім беруді әлемдік деңгеймен салыстырғанда, ондағы оң, білімдегі жетістіктері таза сандық бағалаулармен есептелетін ерекшелігіне қарамастан, соңғы 15-20 жыл ішінде қазақстандық білім беру және ғылым жүйесінің деградацияға ұшырағандығы айқын факт болып табылады. Табиғи және техникалық өндірістердің көпшілігінде жүргізілетін зерттеулер тоқтап қалды, ал гуманитарлық және әлеуметтік салалардың масштабы мен тереңдік деңгейі күрт төмендеді.

Бірақ бастысы – білім беру сапасының күрт төмендеп кеткені сөзіміздің кең және ауқымды мағынасында алғанда, шындық болып табылады. Бұл оқытушылардың ғылыми және жеке әлеуетінің жеткіліксіздігімен, сондай-ақ, білім беру бағдарламалары мен құралдарының ғылыми мазмұнын жүйелі түрде игерумен, сондай-ақ басқа да көптеген себептермен байланысты. Бүгінгі таңда бұл мәселені қаржыландыру көлемін ұлғайту арқылы шешуге болады деген пікір басым, бірақ білім беру сапасы мәселесі мұндай қарапайым жолмен шешілмейді.

Басты мәселе, біздің қолға алған ісіміздің жаһандық проблемамен байланыстылығында жатыр.

Об авторе

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ
Алматы менеджмент мектебі жанындағы Алматы Жас менеджерлер мектебінің директоры(АММ),
ҚР экономика министрлігі жанындағы кәсіпкерлікті қолдау қорының экономика жөнінде кеңесшісі,
Ауылшаруашылығы министрлігі жанындағы "Агро" Қазақстан фермерлер қауымдастығы Бас директорының орынбасары.

Қазақстандағы «Делойт & Туш» халықаралық аудиторлық компаниясының менеджмент жөніндегі аға кеңесшісі,
«Алтеба» МПТ қаржы директоры (Алматытелеком), «Қазақтелеком» АҚ Вице-президент-Бас қаржы директоры,
"Казкоммерцбанк"АҚ Басқарушы директоры.

ЖОБАЛАР
1. Қазақстанның дәстүрлі құрылымын құқықтық және экономикалық жаңғырту. – Алматы: Ғылым, 1995 ж. - 201 б.
2. 2. «Ақпараттық қоғамдастық – 2030» Қазақстан Республикасының білім беру саласын дамыту саясаты. – Алматы: Vox populiI, 2010 ж., 207 б.
3. 3. ҚАЗАҚСТАН: ұлттық идея және дәстүр. – Алматы: Vox populi, 2011 ж., 460 б.

Цитаты из книги
"Казахстан имеет вполне конкретные причины сделать образование первейшей стратегически важной отраслью хозяйства в плане экономического развития в силу природного климата, географического и демографического положения страны"