1. Жалпы ережелер

Осы дербес деректерді өңдеу саясаты «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР заңының талаптарына сәйкес жасалған және ASPANDAU ACADEMY (әрі қарай – Оператор) дербес деректерді өңдеу тәртібін және дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды айқындайды.

Оператор дербес деректерді өңдеу кезінде адамның және азаматтың құқықтары мен еркіндігін сақтауды, оның ішінде жеке өміріне қол сұғылмауын ескеруді, жеке және отбасылық құпия құқықтарын қорғауды өз қызметін жүзеге асырудың маңызды мақсаты және шарты етіп қояды.
Оператордың дербес деректерді өңдеуге қатысты осы саясаты (әрі қарай – саясат) оператор веб-сайтқа кірушілер туралы ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады http://aspandau-academy.kz

2. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар

Дербес деректерді автоматты түрде өңдеу – дербес деректерді есептеу техникасы құралдарының көмегімен өңдеу;
Дербес деректерді бұғаттау – дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (дербес деректерді нақтылау үшін өңдеу қажет болатын жағдайларды қоспағанда);

Веб-сайт – желілік мекенжай бойынша Интернет желісінде олардың қолжетімділігін қамтамасыз ететін графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ ЭЕМ-ге және дерекқорларға арналған бағдарламалардың жиынтығы http://aspandau-academy.kz
Дербес деректердің ақпараттық жүйесі –дерекқорларда қамтылған дербес деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы;

Дербес деректерді иесіздендіру – нәтижесінде қосымша ақпаратты пайдаланбай дербес деректердің нақты пайдаланушыға немесе дербес деректердің өзге субъектісіне тиесілі екендігін анықтау мүмкін болмайтын іс-әрекеттер;

Дербес деректерді өңдеу – дербес деректерді жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді), иесіздендіруді, бұғаттауды, жоюды, қайтарымсыз жоюды қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай дербес деректермен жасалатын кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығы;

Оператор – дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ, дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, дербес деректермен жасалатын әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалдық орган, заңды немесе жеке тұлға;

Дербес деректер – веб-сайттың белгілі бір немесе анықталған пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат http://aspandau-academy.kz

Пайдаланушы-веб-сайттың кез келген келушісі http://aspandau-academy.kz
Дербес деректерді беру-белгілі бір тұлғаға немесе белгілі бір тұлғалар тобына дербес деректерді ашуға бағытталған іс-әрекеттер;
Дербес деректерді тарату-дербес деректерді белгіленбеген тұлғалар тобына ашуға (дербес деректерді беруге) немесе шектелмеген тұлғалар тобының дербес деректерімен танысуға, оның ішінде дербес деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға, ақпараттық-телекоммуникациялық желілерде орналастыруға немесе дербес деректерге қандай да бір өзгеше тәсілмен қол жеткізу мүмкіндігін беруге бағытталған кез келген іс-әрекеттер;

Дербес деректерді трансшекаралық тәсілмен беру –дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің билік органына, шетелдік жеке немесе шетелдік заңды тұлғаға беру;

Дербес деректерді жою – дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмай, нәтижесінде дербес деректер қайтарымсыз жойылатын және (немесе) нәтижесінде дербес деректердің материалдық жеткізгіштері жойылатын кез келген іс-әрекеттер.

3. Оператор пайдаланушының келесі дербес деректерін өңдей алады

Тегі, Аты, Әкесінің аты;
Телефон нөмірі;
Электрондық поштасы;
Сондай-ақ, сайтта интернет – Статистика сервистерінің (Яндекс, Метрика және Гугл Аналитика және басқалар) көмегімен сайтқа кірушілер туралы иесіздендірілген деректерді (оның ішінде "cookie" файлдарын) жинау және өңдеу жүргізіледі.
Саясаттың мәтініндегі жоғарыда аталған деректері жеке деректердің жалпы ұғымымен біріктірілген.

4. Дербес деректерді өңдеудің мақсаттары

Пайдаланушының дербес деректерін өңдеудің мақсаты - азаматтық-құқықтық шарттарды жасасу, орындау және тоқтату; пайдаланушыға http://aspandau-academy.kz веб-сайтында қамтылған сервистерге, ақпаратқа және/немесе материалдарға қол жеткізуді ұсыну; тапсырыстың егжей-тегжейін нақтылау.
Сондай-ақ, Оператор пайдаланушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар мен түрлі оқиғалар туралы хабарлама жіберуге құқылы. Пайдаланушы операторға электрондық пошта мекенжайына хат жібере отырып, ақпараттық хабарламаларды алудан әрқашан бас тарта алады info@aspandau.kz «жаңа өнімдер мен қызметтер және арнайы ұсыныстар туралы хабарламалардан бас тарту» белгісімен.

Интернет-статистика сервистерінің көмегімен жиналған пайдаланушылардың иесіздендірілген деректері сайттағы пайдаланушылардың іс-әрекеттері туралы ақпарат жинауға, сайттың сапасын және оның мазмұнын жақсартуға қызмет етеді.

5. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері

Оператор Пайдаланушының дербес деректерін оларды толтырған және/немесе пайдаланушы сайтта орналасқан арнайы нысандар арқылы дербес жіберген жағдайда ғана өңдейді https://mysite.ru. тиісті нысандарды толтыра отырып және/немесе Операторға өзінің дербес деректерін жібере отырып, Пайдаланушы өзінің осы Саясатпен келісетінін білдіреді.

Оператор пайдаланушы браузерінің параметрлерінде рұқсат етілген жағдайда пайдаланушы туралы анонимді деректерді өңдейді ("cookie" файлдарын сақтау және JavaScript технологиясын пайдалану қосылған).

6. Дербес деректерді жинау, сақтау, жіберу және өңдеудің басқа да түрлерінің тәртібі

Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі дербес деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнаманың талаптарын толық көлемде орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды іске асыру арқылы қамтамасыз етіледі.

Оператор дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және уәкілетті емес адамдардың дербес деректерге қол жеткізуіне жол бермейтін барлық ықтимал шараларды қабылдайды.
Қолданыстағы заңнаманы орындаумен байланысты жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушының дербес деректері ешқашан, ешқандай жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді.
Дербес деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда, Пайдаланушы оператордың электрондық пошта мекенжайына операторға хабарлама жіберу арқылы оларды info@aspandau.kz «жеке деректерді өзектендіру» белгісімен өз бетінше жаңарта алады.

Жеке деректерді өңдеу мерзімі шектеусіз. Пайдаланушы операторға электрондық пошта арқылы оператордың электрондық мекенжайына хабарлама жібере отырып, info@aspandau.kz «дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алу» деген белгімен кез келген уақытта дербес деректерді өңдеуге берген өзінің келісімін қайтарып ала алады.

7. Дербес деректерді трансшекаралық тәсілмен жіберу

Оператор дербес деректерді трансшекаралық тәсілмен жіберуді жүзеге асырудың алдында дербес деректер жіберілгелі отырған шет мемлекет аумағында дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғауды сенімді қамтамасыз ететініне көз жеткізуге міндетті.

Жоғарыда көрсетілген талаптарға жауап бермейтін шет мемлекеттердің аумағында дербес деректерді трансшекаралық тәсілмен жіберу Дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін трансшекаралық тәсілмен жіберуге жазбаша нысанда келісімі болған және/немесе дербес деректер субъектісі тарапы болып табылатын шартты орындаған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

8. Қорытынды ережелер

Пайдаланушы info@aspandau.kz электрондық поштасының көмегімен операторға хабарласып, өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты барлық қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктемені ала алады.

Бұл құжатта оператордың дербес деректерді өңдеу саясатына байланысты кез келген өзгерістер көрсетіледі. Саясат оны жаңа нұсқамен алмастырғанға дейін мерзімсіз әрекет етеді.
Саясаттың өзекті нұсқасы еркін қолжетімді Интернет желісінде мына мекенжай бойынша орналасқан: http://aspandau-academy.kz
Бизнесте қиындықтар туындады ма? Көпшілік оларды өз күшімен шеше алмайды. Ал дағдарысты жағдайлардың салдары компанияның күйреуіне әкеліп соғуы мүмкін.